ผู้ติดตาม

วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555

1-5 ต.ค. 2555

        ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายที่มีการเรียนการสอน และในสัปดาห์นี้ก็คณะกรรมการการศึกษาจะมาประเมินโรงเรียน เพราะทางโรงเรียนได้ส่งการประกวดรางวัลโรงเรียนพระราชทาน คณะครูและบุคคลากรในโรงเรียนรวมทั้งครูฝึกสอน ก็ได้ทำงานหนัก ได้จัดห้องเรียน บริเวรของโรงเรียนและอาคารต่างๆ ให้มีความระเบียบเรียบร้อยกว่าเดิม มีการจัดซุ้มตามช่วงชั้นเรียน ได้โชว์ผลงานของนักเรียนและได้จัดการแสดงหนังตลุงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วย พอถึงวันที่คณะกรรมการมาทางโรงเรียนก็ได้ต้อนรับเป็นอย่างดี และผลสุดท้ายผลการประเมินโรงเรียนก็เป็นที่พอใจของคณะกรรมการ การประเมินครั้งที่หนึ่งก็ผ่านไปด้วยดีและเตรียมตัวที่จะรับการประเมินในรอบสองต่อไป

24-28 ก.ย. 2555

        ในสัปดาห์นี้ภารกิจในตอนเช้ารับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน ช่วยครูเวรขายอุปกรณ์การเรียนที่ห้องสหการ ควบคุมนักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธงและดูแลความเรียบร้อยของนักเรียน จากนั้นก็ทำกิจกรรมการเรียนการสอน พอมีเวลาว่างก็ได้ทำความสะอาดห้องปฏิบัติการทางภาษา และได้จัดห้อง ตกแต่งห้อง ภารกิจในช่วงบ่ายก็ทำกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ ก่อนกลับบ้านก็ได้ดูแลควบคุมนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียน จากนั้นก็กลับบ้าน

วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2555

17-21 ก.ย. 2555

        ในสัปดาห์นี้ภารกิจในตอนเช้ารับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน ช่วยครูเวรขายอุปกรณ์การเรียน ควบคุมนักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธง และทำกิจกรรมการเรียนการสอน ทบทวนบทเรียน ทำแบบทดสอบเพื่อที่จะสอบในวันที่ 25 ซึ่งเป็นการสอบคนเก่ง ภารกิจในตอนบ่ายทำกิจกรรมการสอนตามปกติ และให้นักเรียนทำแบบทดสอบ และในวันศุกร์เรียนครึ่งวันเพราะผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและทางโรงเรียนทุกคน จะต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะไปฉลองเลี้ยงส่งคุณครูที่เกษียณ ที่ขนอมหาดระเบียงทราย จากนั้นทุกคนก็ได้เดินทางไปขนอม

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2555

10-14 ก.ย. 2555

        ในสัปดาห์นี้ภารกิจในตอนเช้ารับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน ช่วยครูเวรขายอุปกรณ์การเรียนที่ห้องสหการ จัดบอร์ด ทำเกมและทำกิจกรรมการสอนตามปกติ ในสัปดาห์นี้ดิฉันและเพื่อนๆได้จัดกิจกรรมตามโครงการ อาเซียนน่ารูในห้องสมุด เป็นเวลาสองวัน ทำกิจกรรมประกวดระบายสี ประกวดร้องเพลง ASEAN WAY ตอบคำถามและเล่นเกมกับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกกรมในช่วงเวลาพักเที่ยงหลังรับประทานอาหาร ภารกิจในตอนบ่ายทำกิจกรรมการสอนตามปกติ จากนั้นก็ดูแลนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนก่อนกลับบ้าน

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555

3-7 ก.ย. 2555

        ในสัปดาห์นี้กิจกรรมในช่วงเช้าก็ได้รับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน และได้ช่วยครูเวรขายของที่ห้องสหการ จากนั้นก็ได้ควบคุมนักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธง ทำกิจกรรมการเรียนการสอน และในวันศุกร์ไปช่วยครูตักข้าวให้กับนักเรียนที่โรงอาหารเพราะเป็นเวรด้วย ส่วนกิจกรรมในช่วงบ่ายก็ทำกิจกรรมการสอนเหมือนเดิม คาบว่างก็ได้จัดบอร์ด ทำสื่อการสอน สำรวจต้นไม้ของรอบๆโรงเรียนและจัดป้ายชื่อต้นไม้ ช่วยทำความสะอาดห้อง และควบคุมนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนก่อนกลับบ้าน

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555

27-31 ส.ค. 2555

        ในสัปดาห์นี้ดิฉันได้ไปโรงเรียนแต่เช้า ภารกิจในตอนเช้ารับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียนและช่วยครูเวรขายอุปกรณ์การเรียนในห้องสหการณ์ จากนั้นควบคุมดูแลนักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธง จากนั้นทำกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ วันนี้อาจารย์ได้มานิเทศรู้สึกตื่นเต้นแต่อาจารย์ไม่ได้ดูการสอนอาจารย์ได้มาพูดคุยกับครูพี่เลี้ยง จากนั้นก็ได้ส่งอาจารย์กลับ ภารกิจในตอนบ่ายก็ได้สอนนักเรียนตามปกติ ทำสื่อการเรียนรู้ ทำแผนการสอน และสอนเสริมจากนั้นก็กลับบ้าน

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2555

23-24 ส.ค. 2555

        ในวันที่ 23-24 ดิฉันได้ไปโรงเรียนแต่เช้ารับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียนและควบคุมนักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธง จากนั้นก็ทำกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติทั้งในภาคเช้าและภาคบ่าย และในวันที่ 23 เป็นวันแรกที่เริ่มเรียนเสริมเป็นเวลาหนึ่งเดือนจากที่เลิกเรียนสามโมงครึ่งเปลี่ยนเป็นสี่โมงครึ่งเรียนเสริมต่ออีกหนึ่งชั่วโมง เพราะชดจากการที่ซ้อมกีฬามาหนึ่งเดือน